1. WDR – WIDE DYNAMUC RANGE
טכנולוגיה המאירה את החלקים הכהים בתמונה מבלי להבהיר את החלקים הבהירים שבתמונה.

2. AI – AUTO IRIS
צמצם אוטומטי- שקע הזנת מתח מהמצלמה לעדשה הקובע את כמות האור שתכנס דרך העדשה למצלמה בהתאם לתנאי התאורה.

3. AGC – AUTOMATIC GAIN CONTROL
מעגל מייצב אלקטרוני בין זרמי מתח חשמלי בכניסה למצלמה לבין אות הוידאו ביציאה.

4. AWB – AUTOMATIC WHITH BALANCH
מאזן את רמת הצבעים על פי הצבע הלבן ומאפשר למשתמש לקבל את התמונה הקרובה ביותר למציאות בתוך המבנה ומחוצה לו.

5. BLC – BACK LIGHT COMPENSATION
פיצוי אור אחורי: טכנולוגיה המספקת למצלמה את כמות האור הדרושה על מנת למנוע החשכת האובייקט המצולם כאשר מאחוריו אור חזק במיוחד.

6. TVL – TV LINES
יחידת מידה לאיכות התמונה (רזולוציה) במצלמה.
נמדדת ע”י קווי אורך ורוחב, איכות התמונה עולה ככל שכמות הקווים עולה.

7. יום/לילה – D/N
בתאורה נמוכה הופכת המצלמה מצבע לשחור לבן – קיים לרוב במצלמות אינפרא.

8. LUX
יחידה למדידת עוצמת אור, מתייחסת לכמות האור המינימלית הנדרשת למצלמה לראיה בתנאי החשיכה, לוקס 1 = לאור של נר במרחק של מטר מהמצלמה.