1מה עדיף – מערכת אזעקה או סורגים?

התשובה לכך פשוטה מאוד, גם וגם.
מערכת אזעקה מספקת לבית אבטחה אלקטרונית, וסורגים מספקים אבטחה פיזית.
כאשר מתכננים מערכות אזעקה יש לבנותה בשני מעגלי אבטחה, וזאת על-מנת לאפשר הפעלת יום
כאשר הבית ריק, והפעלת לילה כאשר אנשים נוכחיים בבית.

מערכת אזעקה היקפית כוללת:
גלאי נפח חיצוניים – אינפרא אדום פסיבי, גלאי קרן חיצוניים – אינפרא אדום אקטיבי, ומגנטים –  מפסק מגנטי.
מערכת אזעקה פנימית כוללת:
גלאי נפח פנימיים – אינפרא אדום פסיבי, גלאי וילון – אינפרא אדום פסיבי.
את מרכז הבקרה יש להתקין במקום נסתר כגון הנמכת תקרה או ארון שירות.
מרכזת הבקרה יוצאת תשתית כבלים בצורת כוכב לכל האביזרים. את לוח המקשים – קיבורד – יש להתקין בכניסה לבית.
הסירנה החיצונית לכיוון הכביש במקום גבוה, הסירנה הפנימית במרכז הבית לפחות 5 מטרים מרכזת הבקרה.
כאשר פורץ מנסה לחדור לאזור המוגן ע”י מערכת האזעקה , הסירנות יעבדו בעוצמה רבה בתוך הבית ומחוץ לבית.
חייגן הטלפון יתריע לבעל הדירה באמצעות סירנה – הודעה קולית או שליחת הודעת SMS.
במידה ואין אפשרות להעביר תשתית קווית, תמיד יש אפשרות להתקין מערכת אזעקה אלחוטית, העיקר לא להשאיר את הבית ללא מיגון.
רעם תקשורת ובטחון מתמחים בהתקנת מערכות אזעקה. ניתן לפנות אלינו לייעוץ בטלפון: 04-8620580.